درنگی در مورد شبهه عربی و غیر ایرانی بودن دین اسلام!


آیا تا به حال شنیده اید که مردم کشورهای اروپای مسیحی و قارۀ آمریکا هیچ گاه به فلسطینی بودن حضرت مسیح (علیه السلام) و آسیایی بودن دینشان فکر کرده باشند و به خاطر عرق ملی و تعصبات ناسیونالیستی دینشان را کنار بگذارند؟!


آیا یهودیان اروپا و اسرائیل و آمریکا تا به حال نسبت به مصری بودن حضرت موسی (علیه السلام) و آفریقایی بودن دین خود تعصب به خرج داده اند تا دین دیگری انتخاب کنند؟!


پس چرا وقتی همین یهودیان و مسیحیان به خاطر ترس از فراگیر شدن مکتب اسلام، بحث "عربی بودن" دین اسلام را مطرح می کنند عده ای از ایرانیان ساده و ناآگاه به نشر این مطالب می پردازند؟!


آیا این فقط به خاطر کثرت هجمه های فرهنگی علیه ایران و ایرانی است یا آنکه سادگی و ناپختگی ما ایرانی ها نیز در این مساله دخالت دارد؟! 


فقط در ایران است که گاه برخی، "گوهر" در دست خود را از "گردوی" در دست دیگران کمتر می پندارند!


آیا خداوندی که حضرت ابراهیم (علیه السلام) را در عراق به نبوت برگزید باید خدای عراقی دانست؟!


آیا خداوندی که حضرت موسی (علیه السلام) را در مصر به نبوت برگزید باید خدای مصری یا آفریقایی دانست؟!


آیا خداوندی که حضرت عیسی (علیه السلام) را در فلسطین به نبوت برگزید باید خدای فلسطینی دانست؟!


آیا خداوندی که اصحاب کهف را در یونان برگزید ، باید خدای یونانی دانست؟!


اگر نه، پس چرا خداوندی که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) را در عربستان به نبوت برگزید خدای عربی و دین اسلام را دین عربی می نامند؟!

منبع : کانال ناب ترین ها

#زندگی_251
 ما را دنبال کنید :