دوستانی که مثل بنده میمصادو وسیله نقلیه شون توقیف شده  :(((( تا آخر این هفته بیشتر فرصت ندارید .
لطفا به اشتراک بگذارید تا همه مطلع شوند 
من خودم دیروز موتورمو آزاد کردم :)
انصافا خیلی بدشانس بودم ، چند ماه پیش تا از در خونه اومدم بیرون دوستان نیروی راهنمایی رانندگی از پشت سر ظاهر شدن و ... 

کلاه ایمنی نداشتم و یه کوچولو داشتم خلاف می رفتم خب اخه دانشگاهم دیر شده بود دیگه !!!
به خاطر این رفتارم از همه عذر می خوام (شکلک ندامت) ولی دهنم سرویس شد تا دوباره موتور رو بگیرم(شکلک گریه و ناله)