به نام خداوند بخشنده مهربان
و درود خداوند بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرشان 

بنده میمصادو هستم !!! با زندگی 251 در خدمت شما هستم .


 می تونید از این دو روش با من در ارتباط باشید  : 

 Telegram ID : @MimSaDo

Email : zendegi251@gmail.com 


و اینم کانال زندگی 251   : 


Telegram channel : @zendegi251